Nekrologi – Krister Brommels
Etusivu » Ajankohtaista » Nekrologi – Krister Brommels

Kemianteollisuuden moniosaaja

Kymiyhtiön kemianteollisuutta pitkään johtanut dipl.ins. Krister Brommels kuoli Helsingissä 101 vuoden ikäisenä 28.1.2020. Hän oli syntynyt Bergön saarella Pohjanmaalla 18.1.1919.

Brommels aloitti tutkimusinsinöörinä Kymiyhtiössä Kuusankoskella 1946. Myöhemmin hän toimi käyttöpäällikkönä ja isännöitsijänä klooritehtaalla sekä lopulta yhtiön kemian teollisuuden johtajana ja johtajiston jäsenenä 1972-84.

Yritysjohtajana hän oli kaukokatseinen ja ennakkoluuloton. Brommelsin tutkijan tausta näkyi monissa hänen johtamansa tuotannonhaaran kehityshankkeissa, joista keskeisimpiä olivat sellun ja hiokkeen valkaisuun liittyneet uudistukset sekä sahateollisuudelle kehitetty ympäristöystävällinen sinistymissuoja-aine. Muutaman vuoden ajan Kymin Kemia oli mukana myös muoviteollisuuteen liittyneessä tehdashankkeessa lähellä Porvoota, mutta tästä jouduttiin luopumaan öljykriisin seurauksena.

Kloorintuotannon ympäristöriskit olivat Brommelsille monivuotinen huolenaihe, kunnes Kymiyhtiö siirtyi paperimassan valkaisussa peroksidin ja klooridioksidin käyttöön. Voikkaalle rakennettiin 1970-luvun alkupuolella yhteistyössä englantilaisen Laporten ja belgialaisen Solvayn kanssa vetyperoksiditehdas, joka on edelleen toiminnassa. Brommels oli yhtiön toimitusjohtajana 1970-84.
Esimiehenä Brommels oli aikaansa edellä. Käyttöinsinöörinä hän päivysti virka-ajan ulkopuolellakin keskustellen vuorotyöläisten kanssa ja oppien tuntemaan heidät kaikki. Herra hän saattoi olla, muttei koskaan herraskainen. Luonteeltaan seurallisena hänellä oli myös kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Brommels oli pitkään Kemian keskusliiton hallituksen ja Kuusankosken kauppalanvaltuuston jäsen. Hän toimi myös suomalais-neuvostoliittolaisen kauppakomission kemian työryhmän puheenjohtajana.

Ruotsalaisessa kansanpuolueessa ja sen keskushallituksessa hän edusti ”kielisaarekkeita”, jollaiseksi Kuusankoski laskettiin. Hän toimi Kymin Virkamiesklubin puheenjohtajana ja valittiin sen kunniajäseneksi. Klubin piirissä hän kunnostautui revyyrientojen ohjaajana ja kuplettien sanoittajana. Sotaveteraanina hän osallistui reservinupseereiden matkoille Karjalan kannakselle. Yhteiskunnallisista ansioistaan hänelle myönnettiin Suomen Leijonan ritarikunnan komentajamerkki. Sotilasarvoltaan hän oli yliluutnantti.

Kuusankoski ympäristöineen pysyi Brommelsin kotiseutuna vielä eläkkeelläkin. Nuorena hän oli tottunut viettämään lomiansa Närpiön ulkosaaristossa, mutta yhtä rakkaaksi hänelle kehittyi Valkealan järvimaisema, minne hän rakensi perheen kesämökin. Siinä missä Pohjanmeri tarjoaa horisonttiin ulottuvaa avomerta ja iäisyyden tunnetta, Repoveden kansallispuisto muistuttaa järvineen, metsineen ja kallioineen luonnon jylhyydestä ja uusiutumiskyvystä.

Rauha hyvän isän ja arvostetun ystävän sielulle

Mats Brommels

Eero Niinikoski

Krister Brommels