Klubin tiedote 04/2016 – Klubin vuosikokous

Etusivu » Ajankohtaista » Klubin tiedote 04/2016 – Klubin vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Koskelassa torstaina 11.2.2016. Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksen puheenkohtaja Jukka Renko ja sihteerinä yhdistyksen sihteeri Pertti Björn. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.

Hallituksen jäseniksi vuodelle 2016 valittiin: Jukka Renko (puheenjohtaja), Timo Honkanen (varapuheenjohtaja), Pertti Björn (sihteeri), Arto Ala-Outinen (rahastonhoitaja) sekä muiksi jäseniksi Antti Lahtinen, Eero Niinikoski ja Jukka Puustinen. Hallitus sai myös valtuudet täydentää tarvittaessa kokoonpanoaan myöhemmin toimintavuoden aikana yhdellä uudella jäsenellä.

Klubiin kuuluu vuoden 2016 alkaessa 68 jäsentä. Jäsenmäärä lisääntyi vuoden 2015 aikana 23 jäsenellä. Positiivinen jäsenmäärän kehitys ja järjestettyjen tapahtumien onnistunut toteutus edesauttoivat osaltaan Klubin talouden tasapainottamisessa. Vuosikokous vahvistikin alkavalle vuodelle jäsenmaksuksi entisen 35eur per talous.

Klubin hallitus kutsui lokakuussa 2015 Jaakko Sutelan klubin kunniajäseneksi ja luovutti hänelle kunniajäsenyyden merkiksi kehystetyn UPM Kymin selluarkin. Klubin kunniajäsenet 31.12.2015 ovat Krister Brommels, Lennart Gräsbeck, Paula Lehtovirta, Bjarne Nygård, Jouko Paavilainen, Jaakko Sutela ja Henny Takolander

Klubin hallitus on tarkistanut Klubin toiminnan strategista tavoitetta seuraavasti: Klubi pyrkii toiminnallaan virkistämään paikkakunnan sosiaalista elämää ja sen ohessa tukemaan kulttuuria eri muodoissaan. Toinen keskeinen Klubin tehtävä on ”yhtiön” perinteen vaaliminen ja esille tuominen.

Kokoukselle esiteltin hallituksen laatima strategiaan perustuva toimintasuunnitelma alkaneelle vuodelle. Vilkas ja mielenkiintoinen keskustelu toiminnasta jatkui vielä kokouksen virallisen osuuden jälkeenkin.

 

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille.

 

Jukka Renko