Klubin tiedote 07/2020 – Kymi-Yhtymä lehti 50 vuotta sitten

Etusivu » Ajankohtaista » Klubin tiedote 07/2020 – Kymi-Yhtymä lehti 50 vuotta sitten

Kymi-Yhtymä -lehti oli yksi teollisuuden vanhimmista henkilöstölehdistä.

 

Kymiyhtiö alkoi julkaista sitä v. 1936 aluksi kaksi kertaa vuodessa. Myöhemmin ilmestymiskerrat lisääntyivät ja lehtiä alkoi tulla jo kuusi kertaa vuodessa. Veikko Talven tultua lehden päätoimittajaksi v. 1951 hän huomasi kokeneena lehtimiehenä, että Kymi-Yhtymä oli liian hidas kertomaan ajankohtaisista asioista. Niinpä v. 1952 ryhdyttiin toimittamaan Kymi-Yhtymän Tiedotuslehteä, joka ilmestyi A5-kokoisena kerran kuussa. Aluksi lehti käsitteli vain Kuusankosken tehtaiden asioita, mutta laajentui v. 1966 koko silloisen Kymiyhtiön uutisjulkaisuksi. Vuonna 1981 lehdet yhdistettiin ja uuden julkaisun nimeksi tuli UutisKymi. Lehden nimen keksi silloinen kesätoimittaja Pertti Alasuutari, josta tuli myöhemmin Tampereen yliopiston sosiologian professori. UutisKymi ilmestyi tabloid-kokoisena parhaimmillaan 16 kertaa vuodessa. UPM-konserni lakkautti kaikki perinteiset tehdaslehdet v. 2007 ja siirtyi pääsääntöisesti sähköiseen tiedonvälitykseen.

 

Kun Kymi-Yhtymä -lehti perustettiin sen yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi asetettiin kertoa eri tehdaspaikkakuntien huolto- eli sosiaalitoiminnasta. Tällä toimenpiteellä haluttiin yhtenäistää koko yrityksen huoltotoimintaa, koska lehden esittelemillä sosiaalitoiminnan eri muodoilla oli taipumus siirtyä niillekin tehtaille, joilla ei ollut mitään vastaavia toimintamuotoja. Toinen keskeinen tarkoitus oli esitellä yhtymän, kuten yhtiötä aikoinaan kutsuttiin, teollista toimintaa mahdollisimman monipuolisesti, jotta virkailijoille eli toimihenkilöille ja laajalle työläisjoukolle syntyisi selkeämpi kuva yhtiön toiminnasta. Lehden ensimmäisessä numerossa korostettiin vielä, ettei se tule edustamaan mitään poliittista suuntaa, vaan sen tarkoituksena on olla täysin puolueeton, jonka tarkoituksena ”ei ole yrittää vaikuttaa lukijoiden sen enempää yhteiskunnalliseen kuin valtiolliseenkaan katsantotapaan.”

 

Koska Kymin Virkamiesklubi pyrkii olemaan vanhan Kymiyhtiön teollisesta perinteestä huolehtiva järjestö, se ryhtyy nyt julkaisemaan vanhoja Kymi-Yhtymä-lehden vuosikertoja, joita nykyisin on enää vaikea tavoittaa. Kyseisissä lehdissä on runsaasti yhtiön toimintaa ja sen henkilökuntaa käsitteleviä reportaaseja ja haastatteluja, joiden uskomme kiinnostavan näillä sivuilla vierailevia lukijoita.

 

Linkki lehtiarkistoon: http://www.kyminvirkamiesklubi.fi/historia/kymi-yhtyma