Mikä on Kymin Klubi?

Etusivu » Mikä on Kymin Klubi?

Kymin Klubi eli viralliselta nimeltään Kymmene Aktiebolags Tjänstemannaklubb rf – Kymin Osakeyhtiön Virkamiesklubi ry on perustettu vuonna 1910 huolehtimaan Kuusankosken tehtaiden virkailijakunnan sekä paikkakunnalle saapuneiden vieraiden hyvinvoinnista. ”Virkamies” sanan merkitys on vuosikymmenten myötä muuttunut ja puhekielessä onkin yleisesti jo pitkään puhuttu pelkästään klubista. Käytämme näillä sivuilla kuten viestinnässämme yleisemminkin lyhyempää käyttönimeä Kymin Klubi. Tänä vuonna 110 vuotta täyttävä Klubi on yksi maamme vanhimmista edelleen henkilöstön vapaa-ajantoimintaa organisoivista yhdistyksistä.

Kuinka klubi toimii tänään?

Klubi järjestää jäsenistölleen tarkoitettuja tapahtumia. Näitä ovat mm. virkistys- ja kulttuuriretket sekä Klubin perinteiset juhlat joissa on mahdollisuus nauttia myös elävästä musiikista. Tilaisuuksiin voi rajoitetusti osallistua myös muita kuin Klubin jäseniä. Klubi myös vaalii vanhan Kymiyhtiön perinnettä sekä hoitaa Klubin arvokasta taulukokoelmaa.

Kiinnostaako jäsenyys klubissa?

Yhdistyksen jäseniä ovat yhdistyksen hallituksen kutsumat UPM-Kymmene Oy:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevat tai eläkkeelle siirtyneet toimihenkilöt ja heidän puolisonsa. Yhdistyksen hallitus voi kutsua myös ulkopuolisia henkilöitä yhdistyksen jäseniksi. Jäsenenä olet mm. etuoikeutettu osallistumaan Klubin järjestämiin tilaisuuksiin. Jäsenet voivat myös tuoda yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä vieraikseen Klubin järjestämiin tilaisuuksiin. Mikä olet kiinnostunut jäsenyydestä ota yhteyttä joko sähköpostilla sihteeri@kyminvirkamiesklubi.fi tai näiden sivujen kautta.

Onko sinulla muistoja Klubin toiminnasta?

Klubin näkemyksen mukaan vanhan Kymiyhtiön toiminta päättyi vuonna 1983, jolloin KymiKymmene Oy ja Strömberg Oy yhdistyivät. Samalla entinen Kymin pääkonttori siirtyi Helsinkiin ja Kuusankoskesta tuli yksi tehdaspaikkakunta muiden joukossa. Mikäli sinulla on Klubin toimintaan tai siihen liittyen myös Kymin tai Voikkaan tehtaiden historiaan liittyviä muistoja, tarinoita tai valokuvia niin ota yhteyttä Klubin hallitukseen. Voimme halutessasi jakaa niitä tämän sivuston kautta

Anna palautetta

Myös kaikki Klubin toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvä palaute ja ehdotukset ovat tervetulleita ja otamme ne kiitollisuudella vastaan. Sivuja ylläpitää Klubin hallitus. Mikäli sinulla on sivuihin tai muutenkin Klubin toimintaan liittyviä ehdotuksia, palautetta tai kysyttävää voit lähettää sähköpostia osoitteeseen hallitus@kyminvirkamiesklubi.fi

Kymin Virkamiesklubi

– Perustettu vuonna 1910

– On yksi maamme vanhimmista henkilöstön vapaa-ajantoimintaa organisoivista yhdistyksistä.

– Klubin tarkoituksena on vaalia Kuusankoskella sijaitsevien UPM:n (Kymin ja Voikkaan) tehtaiden virkailijakunnan perinnettä ja järjestää jäsenistölleen sekä muille kiinnostuneille tilaisuuksia kulttuuri- ja viihdetoimintaan sekä ajatustenvaihtoon ja itsensä kehittämiseen