Rekisteriseloste

Etusivu » Rekisteriseloste

Kymin klubin rekisteriseloste

Kymin Klubin Jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Kymmene Aktiebolags Tjänstemannaklubb rf – Kymin Osakeyhtiön Virkamiesklubi ry
Koskelankuja 1, 45700 Kuusankoski
sähköposti: jasenyys@kyminvirkamiesklubi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhdistyksen koko hallitus
sähköposti: hallitus@kyminvirkamiesklubi.fi

3. Rekisterin nimi

Kymin Klubin Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Kymin Klubin (Kymmene Aktiebolags Tjänstemannaklubb rf – Kymin Osakeyhtiön Virkamiesklubi ry) jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen etu- ja sukunimi sekä kotipaikka. Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja:
– yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
– jäsenyystiedot (voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot)
– muut mahdolliset jäsenen itse antamat lisätiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

– Jäsenrekisterin tietoja käytetään Kymin Klubin sisäiseen jäsenistölle tehtävään viestintään.
– Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta muihin tarkoituksiin.
– Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tiedostossa, joka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään rekisterin hoidosta vastaaville yhdistyksen hallituksen jäsenille

Jäsenrekisteriä ei ylläpidetä tai käsitellä manuaalisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.